Gå till innehåll

Medborgarundersökning 2023

Drönarbild över Boxholms centrum en solig dag.

Under hösten 2023 genomförde SCB en medborgarundersökning på uppdrag av Boxholms kommun.

Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik.SCB:s främsta uppgift är att förse användare och kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Det gör de i huvudsak på uppdrag av regeringen och olika myndigheter.

Undersökningen bestod av frågor gällande bland annat:

  • skola och omsorg
  • boende och boendemiljö
  • samhällsservice
  • resor och kommunikationer
  • bibliotek, kulturliv och mötesplatser
  • jämlikhet och integration
  • trygghet i samhället

Medborgarundersökningen hittar du på kommunens webbplats under fakta om kommunen.