Marknadsföring av Boxholms kommun

Deltagande på Emigrationsmässa i Holland
13-14 februari deltar Boxholms kommun på Emigrationsmässan i Holland. Syftet är att marknadsföra kommunen för att locka till inflyttning.

Mer information

Fredrik Svaton
070-298 55 30
www.emigratiebeurs.nl