Lovaktiviteter

Barn och ungdomar i Boxholms kommun kan delta i gratis lovaktiviteter under novemberlovet

Tag gärna del av de aktiviteter som erbjuds enligt broschyren Pdf, 1.5 MB..