Lokal trafikföreskrift

40 km/h i Boxholms tätort från och med 1 januari 2018

Från och med 1 januari 2018 gäller lokal trafikföreskrift att högsta hastighet inom tätorten Boxholm är 40 km/h om inte annat anges.