Linnépriset till Göran Bergengren

Smålands Akademi

Linnépriset 2019 har utdelats av Smålands Akademi till Göran Bergengren, som är verksam som författare i Boxholms kommun, med följande motivering:

"Från sin östgötska utsiktspunkt har Göran Bergengren med linneansk skärpa och nyfikenhet skrivit ett stort antal böcker om natur och människa, för både barn och vuxna. Hans senaste opus, ”Meningen med bin” är full av upptäckarglädje men förmedlar också, på en vacker men stundom karg sakprosa, den oro vi alla känner inför hoten mot planetens biologiska mångfald och mänsklighetens framtid."

Läs mer på Smålands Akademi.