Leader Folkungaland

Dina tankar är viktiga, var med och påverka

Boxholms kommun ingår under kommande ny programperiod 2023-2027 i Leader Folkungaland.

Vart sjunde år tas det fram en ny strategi som styr prioriteringen av projekt i vårt område. Nu står den nya programperioden för dörren. Vi har börjat processen med att ta fram en strategi för utvecklingsarbetet 2023-2027. Strategin styr bland annat hur vi kommer fördela medel i nästa programperiod. Det är då extra viktigt att strategin speglar efter verkliga behov och önskemål från olika delar av Folkungalands landsbygd.

Vårt geografiska område inför den nya strategiperioden 2023-2027 växer. Därför vill vi såklart att få in dina tankar om hur ditt närområde och vårt samlade geografiska område kan utvecklas. Genom att svara på enkäten bidrar du till att vi får till en ny lokal utvecklingsstrategi som baseras på verkliga behov och som kan ligga till grund för de projekt som kommer att kunna genomföras de kommande åren. Dina tankar är viktiga för att goda idéer och projekt ska kunna förverkligas.

Var med och påverka och svara gärna på enkäten nedan (enkäten är tillgänglig till och med 28 april):

Enkät Leader Folkungaland programperiod 2023-2027

Läs även gärna mer om Folkungaland enligt nedan:

Leader Folkungaland