Leader folkungaland

Anmäl ditt deltagande i kommunvisa möten för att påverka utformningen av nya strategin

Du har nu möjligheten att anmäla ditt deltagande i ett möte för i kommunen intresserade invånare, föreningar, företag med flera, som vill vara med och påverka utformningen av den nya strategin för Leader folkungaland, som skall ligga till grund för nya insatser inom leader, som Boxholms kommun deltar i.

Anmäl ditt deltagande här.

Läs gärna om nya strategin Leader Folkungaland.