Landsbygsutvecklingsprojekt att söka

Sommenbygd-Vätterstrand

Nu finns möjlighet att söka upp till 40.000 kronor till landsbygdsutvecklingsprojekt genom Sommenbygd-Vätterstrand.

Har du en idé som hjälper till att uppfylla Sommenbygd-Vätterstrands landsbygdsstrategi är du välkommen att söka projektmedel. Upp till 40.000 kronor går att söka, och du ska själv bidra med lika mycket som du söker. En ideellt arbetad timme är värd 200 kronor. Läs mer här.