Lägst antal anmälda stöldbrott

Boxholm bäst placering i Östergötland

Enligt en sammanställning av SKL placerar sig Boxholms kommun på 10:e ”bästa” plats i landet och på 1:a plats i Östergötland vad gäller lägst antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott per 1000 invånare, läs mer SKL (sidan 27).PDF