Kulturstipendium & Ungdomskulturstipendium

Tilldelas Karl-Johan Norén och Linnéa Brun

Kultur- och turismnämnden har utsett Karl-Johan Norén till Kulturstipendiat 2014 och Linnéa Brun till Ungdomskulturstipendiat 2014. Stipendierna delas ut på Nationaldagen.