Kulturstipendium & Ungdomskulturstipendium

Jonas Augustsson och Elliott Hall

Kultur- och turismnämnden har 22 april utsett Jonas Augustsson till kulturstipendiat och Elliott Hall till ungdomskulturstipendiat i Boxholms kommun 2020.