Kulturstipendium och ungdomskulturstipendium

Tilldelas Michael Blomqvist och Ida Johansson

Kultur- och turismnämnden har beslutat att utse Michael Blomqvist till kulturstipendiat och Ida Johansson till ungdomskulturstipendiat 2019 i Boxholms kommun. Stipendierna delas ut på nationaldagsfirandet i Boxholm.