Kulturstipendiat & Ungdomskulturstipendiat

Doris Johansson och Jacob Petersen
Kultur- och turisnämnden i Boxholms kommun har beslutat att tilldela följande stipendier:

Kulturstipendiat - Doris Johansson
Ungdomskulturstipendiat — Jacob Petersen

Kulturstipendiaten mottager 7000 kr och Ungdomskulturstipendiaten mottager 3000 kr. Utdelning av stipendierna sker på Nationaldagsfirandet i Folkets Park i Boxholm 6 juni.