Kulturstipendiat & Ungdomskulturstipendiat

Jan Holmbom och Anton Wallerman

Kultur- och turismnämnden har beslutat att utse Jan Holmbom till Kulturstipendiat och Anton Wallerman till Ungdomskulturstipendiat i Boxholms kommun 2017.