Krisberedskapsvecka v.19

I Boxholms kommun

Nästa vecka (v.19) är det krisberedskapsvecka i hela landet. I Mjölby och Boxholms kommuner samverkar vi kring planering och förberedelser för hur eventuella krishändelser ska hanteras och för att minska kommunernas sårbarhet.

Många av kommunernas verksamheter måste fungera även under krissituationer. Det gäller bland annat äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola. Men, var och en av oss har också ett eget ansvar för att hålla sig informerad och för att ha en hemberedskap. Under veckan blir det film, föreläsning och demonstrationer av krislådor.

Läs merPDF.