Kontroll av belysningsstolpar

Vid riksväg 32 i Boxholm
Belysningsstolparna vid 32:an kontrolleras avseende stabilitet/korrosion. Kontrollen pågår under vecka 41. Under reparationsarbetet kommer vissa stolpar att släckas ned.