Kompetensutveckling i Boxholms kommun

Boxholm är en av åtta kommuner som tillsammans beviljas 9,5 miljoner från EFS
Medlen är beviljade från Europeiska socialfonden (ESF) för att gemensamt bedriva insatser för kompetensförsörjning i samband med generationsväxling. Målet är att stärka individernas kompetens för att möta arbetslivets förändrade krav och kommunernas arbetskraftsbehov.

Målgruppen för projektet är chefer och nyckelpersoner i förvaltningarna. Sammanlagt omfattar projektet ca 600 deltagare, varav Boxholm har i dagsläget 30 platser. Projektledare i Boxholm är Annika Eriksson som nås på annika.eriksson@boxholm.se samt Henrik Ottosson som nås på henrik.ottosson-hedin@boxholm.se

Projektet i sin helhet kommer att pågå till och med våren 2014.