Kokningsrekommendationen upphör i Boxholms kommun

Kvalitén är normal

Boxholms kommun har hävt kokningsrekommendationen i Boxholms kommun. Resultatet av de vattenprover som tagits visar att kvaliteten på dricksvattnet är normal. Dricksvattnet behöver inte längre kokas och kan nu användas som vanligt.

(13/8 inträffade en vattenläcka i Tranås, av säkerhetsskäl gick Boxholms kommun ut med samma rekommendation som Tranås kommun, att koka vattnet innan användning. Anledningen är att vi har gemensam vattentäkt)