Kabelanvisning ITsam

Att ej skada underjordiska ledningar vid markarbeten
Ska du göra markarbeten som kan skada underjordiska ledningar måste du först alltid ta reda på vad som finns i marken. Läs mer här.