Gå till innehåll

I samband med bytet av telefonoperatör under vecka 17 har det fört med sig vissa störningar.

Här hittar du kontaktuppgifter till socialförvaltningens verksamheter som är berörda.

Socialkontorets mottagningstelefon

Mottagningens telefonnummer 076-603 55 62 har i samband med bytet till Tele2 inaktiverats. En beställning har gått iväg till ITSAM om att återaktivera numret. Det kan dock ta någon vecka innan problemet är löst.

Uppdatering 2024-05-10
Socialkontorets mottagningstelefon har sitt ordinarie telefonnummer åter i bruk, 076-603 55 62.

Äldreomsorgen

Nedan hittar du kontaktuppgifter till äldreomsorgens verksamheter.

Domherren

Domherren dagtid kl 07-21: 070-149 28 35
Domherren natt kl 21-07: 070-632 27 84

Svalan

Svalan 1 dag kl 07-21: 070-144 26 01
Svalan 2 dag kl 07-21: 070-180 73 75
Svalan 3 dag kl 07-21: 070-177 80 65
Svalan natt kl 21-07: 070-255 86 49

Duvan

Duvan BV dag kl 07-21: 070-209 26 17
Duvan 1 dag kl 07-21: 070-275 28 73
Duvan 2 dag kl 07-21: 070-271 72 51
Duvan natt kl 21-07: 070-255 86 49

IFO

Nedan hittar du kontaktuppgifter till personalen som arbetar på IFO.

Angelica Lundqvist (barn o unga) 070-229 43 48

Cecilia Widén (receptionist) 070-168 34 73

Daniel Edvinsson (IFO- chef) 073-049 02 59

Evelina Rimvid (resurssamordnare) 070-268 56 12

Isabel Nors (äldre) 070- 245 05 47

Karin Karlsson (barn o unga) 070-261 84 36

Li Hannu (vuxna) 073-039 19 76

Liselott Rimvid (äldre/anhörigstöd) 070-661 96 64

Lolitha Rungård (försörjningsstöd) 070-257 24 19

Louise Törnell (förste soc.sekr.) 070-291 38 93

Malin Brandt (äldre) 070-171 48 76

Palle Rosén (arbetsmarknad/integration) 070-180 55 66

Sandra Ax (barn o unga) 070-245 15 66

Sara Andersson (barn o unga) 070-889 58 63

Senada Vincevic (LSS) 070-213 79 93

Susanne Hein (äldre) 070-250 38 23