Invånarantal 2016

Boxholms kommun ökade med 45 personer

Under år 2016 ökade befolkningen i Boxholms kommun med 45 personer, invånarantalet 31/12-16 är 5 373 personer.