Informationsbrev till kommuninvånare

Förebyggande och trygghetsskapande åtgärder

Boxholms kommun ser tyvärr en samhällsutveckling med ökad brottslighet och ökat användande av narkotika, tillsammans kan vi skapa en styrka och motverka detta, läs merPDF.