Information med anledning av coronavirus covid-19

Boxholms kommun följer händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19 - Denna information uppdateras kontinuerligt

Uppdaterat 2020-08-12

Boxholms kommun följer utvecklingen av det nya coronaviruset och utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer för att på bästa sätt kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. Boxholms kommun deltar i den regionala samverkan som samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

(Please use google translate for translation of the information to other languages (from swedish): translation google.)

Information från social- och myndighetsnämnden angånde Coronaviruset

  • Känner Du dig orolig eller rädd hemma?
  • Är du orolig för hur ett barn eller ungdom har det hemma?
  • Besökförbud på våra särskilda boenden
  • Tillfällig stängning av daglig verksamhet
  • Har du problem med din ekonomi och kan vara i behov av ekonomiskt bistånd under tiden Corona hindrar dig från dina inkomster
  • Utsätts Du för våld eller påverkas Du av missbruk?
  • Äldre personer rekommenderas att begränsa sina fysiska kontakter - Håll ut, håll avstånd och håll kontakten

    Läs  merPDF.

Varning för bedrägerier mot äldre med anledning av coronaviruset
Läs merPDF.

Hjälp med matinköp
Du som behöver hålla dig hemma på grund av Coronaviruset kan nu få hjälp med dina matinköp. Boxholms kommun samverkar med flera aktörer i kommunen för att bistå. Kontakta växeln på nummer 0142-895 00 eller biståndshandläggare på nummer 0142-896 42 så lotsar vi dig vidare till de personer som kan hjälpa till.

Besöksförbud på äldreboenden och boenden för personer med funktionsnedsättningar
För att skydda de mest sårbara med anledning av covid-19 har vi tillfälligt besöksförbud på våra särskilda boenden. Om du ändå har ett viktigt behov av att göra ett besök ska du kontakta personal. Aktiveringen och dagliga verksamheter håller stängt tills vidare för att förhindra smittspridning.

Matsalen Kristallen på Trivselhuset/Bjursdalen stänger
För att förhindra smittspridning och skydda de mest utsatta har matsalen Kristallen stängt tillsvidare för servering. Vid behov av hjälp med måltider kan du kontakta biståndshandläggare på telefonnummer 076-6035562. Flera av våra restauranger i Boxholm har möjlighet att köra ut deras egna mat, kontakta gärna Restaurang Palace  (0142-524 75) och Pizzeria Torget (0142-522 58).

Stödpaket till näringslivet
För att underlätta för näringslivet i Boxholms kommun med anledning av coronaviruset erbjuder kommunen ett stödpaket, läs mer.PDF
East Sweden Business Region har sammanställt stöd för näringslivet i Östergötland, läs mer.


Vid händelser som väcker oro är det viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information samt följa myndigheternas rekommendationer. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Folkhälsomyndigheten får många frågor om den nya sjukdomen covid-19. Nu kan den som vill ställa frågor om covid-19 ringa det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.

Skydda dig och andra från smittspridning
Det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli sjuk är att undvika nära kontakt med sjuka människor. Det finns några allmänna råd för att undvika smitta hos Folkhälsomyndigheten.

Provtagning
Region Östergötland erbjuder provtagning för personer med symtom på covid-19. Provtagningen är avgiftsfri, läs mer.

Här kan du ta del av länkar och hänvisningar till ansvariga myndigheter. Håll dig uppdaterad med senaste informationen:

Nationellt är Folkhälsomyndigheten ansvarig för frågor som rör smittskydd. På webbplatsen finns uppdaterad information om viruset och smittspridning, samt en lista med frågor och svar med mera.

Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten

Övrig information om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Information om coronaviruset på krisinformation.se

Vårdguiden har information om coronaviruset, symptom på sjukdomen och vart man vänder sig vid symptom.

Vårdguiden 1177.se

Utrikesdepartementet, UD har information om reserekommendationer.

Utrikesdepartementet

EUs smittsskyddsmyndighet (European Center for Disease Prevention and Control) och Världshälsoorganisationen WHO har information om utbrottet på engelska.

EU:s smittskyddsmyndighet

Världshälsoorganisationen WHO

Smittskydd och vårdhygien inom Region Östergötland är regionalt ansvariga för smittskyddsfrågor.

Vårdgivarwebben region östergötland

Kunskapsguiden - information om corona för dig som arbetar med hälsa, vård och omsorg.

Kunskapsguiden.se

Sveriges kommuner och regioner - information om arbetet gällande corona

skr.se

Hur barn kan hantera oro om corona- frågor och svar

Bris.se

Röda korsets stödtelefon

0771-900 800

Information in different languages / Information på teckenspråk

Please use google translate for translation of the information above to other languages (from swedish): translation google.

The municipality of Boxholm is actively following the developments regarding the corona virus. The municipality is following the directives given by Swedish health authorities

You can find up to date information in english at "Emergency Information from Swedisk authorities":

Information in English about corona virus from krisinformation.se

Information in English about corona virus from "The Public Health Agency of Sweden"

Information in other different languages about corona from Folkhälsomyndigheten

Information om corona på teckenspråk

Telephone line - Region Östergötland
The Östergötland region opens the telephone line for general questions about the coronavirus covid-19 in Arabic (010-104 12 31), Somali (010-104 27 40), Dahri (010-104 27 57) and Tigrinja (070-245 96 90). Phone hours: Monday to Friday at. 13.00-15.00, for Tigrinja: Thursday to Friday at. 1:00 p.m. to 3:00 p.m.