Information med anledning av coronavirus covid-19

Boxholms kommun följer händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19 - Denna information uppdateras kontinuerligt

Uppdaterat 2021-08-23

Boxholms kommun följer utvecklingen av det nya coronaviruset och utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer för att på bästa sätt kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. Boxholms kommun deltar i den regionala samverkan som samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

Håll dig uppdaterad med gällande nationella föreskrifter och allmänna råd, besök Folkhälsomyndigheten.

(Please use google translate for translation of the information to other languages (from swedish): translation google.)

Håll i och håll ut – viktigt att vi alla tillsammans fortsätter att vara mycket försiktiga och noga följa folkhälsomyndighetens rekommendationer
Deltavarianten av Coronaviruset innebär naturligtvis utmaningar även för Boxholms kommun. Vi följer noga folkhälsomyndighetens rekommendationer och ser att skolstart och att vi är tillbaka från våra semestrar, vissa från utlandsvistelse, innebär att vi alla måste vara extra försiktiga den närmaste tiden. Vi uppmanar även till vaccination i möjligaste mån, såväl av vår personal samt av invånare i kommunen, och att man testar sig vid symptom. Håll dig uppdaterad med gällande restriktioner från folkhälsomyndigheten, besök Frågor och svar om covid-19 (coronavirus) — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se).


Simhall & Sporthall, fritidsgård, musikskola och bibliotek
Från och med 21 juni har biblioteket följande öppettider: Besök och Takeaway (avhämtning av böcker) måndag, tisdag, onsdag, fredag: kl. 10.00-15.00, torsdag kl. 10.00-18.00. (undantaget dagen innan midsommarfton då biblioteket stänger kl. 15.00 på torsdagen), max totalt 10 besökare samtidigt om vardera max 20 minuter.

Boxholms kommun har öppnat sporthallarna i Boxholm och Åsbo från och med 1 februari och detta har gällt för barn födda 2005 och senare, från och med 1 mars gäller det för barn födda 2002 och senare. Föreningarna ansvarar för att lagar och Folkhälsomyndighetens råd och föreskrifter efterlevs (Läs mer om regler och restriktioner för sporthallar med mera). Simbassängsverksamhet kopplat till skolan återupptas från och med 1 mars. För personer med fysisk aktivitet på recept (FAR) kommer bokningsbara tider i simhall och gym erbjudas (intyg krävs). Från och med 26 april öppnar simhallen för gym och motionssim för allmänheten med särskilda villkor och restriktioner, läs mer på simhallens hemsida.

Fritidsgården har öppet måndag-tisdag kl. 16.00-21.00, fredag kl. 16.00-23.00.

Musikskolan genomför från och med 1 mars undervisning på plats för elever födda 2002 och senare, istället för distansundervisning.

Boxholms kommun erbjuder skollunch för alla gymnasieelever
Från och med måndagen den 7 december har gymnasieelever som är folkbokförda i Boxholms kommun möjlighet att hämta matlåda på Parketten mellan 11.00-13.00. Beställning görs i förväg och eleven ska höra av sig via mail senast kl 12 vardagen innan  man önskar hämta. Det innebär att denna vecka ska beställning av mat  till måndag göras senast fredagen den 4 december klockan 12.00. Eleven kan välja att beställa mat för en eller flera dagar. Maten hämtas sedan varje dag. Matsedeln kommer att vara samma som för grundskolan i Boxholms kommun. Om du som elev inte kan hämta mat själv finns möjlighet för vårdnadshavare att hämta beställd mat mot uppvisande av elevens id-handling. Har du någon allergi eller specialkost måste det meddelas vid beställningen. Beställningen av mat skickas till e-post: parketten@boxholm.se

Besök på kommunens boenden

2021-02-26, Om besök på särskilda boenden hos brukare som har fullgott vaccinskydd, läs mer Pdf, 441.8 kB..

2020-11-27, Brev till anhöriga angående avrådan om besök på våra boenden Pdf, 213.5 kB.

Med anledning av skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smittspridning avråder Boxholms kommun starkt från besök på kommunens boenden för äldre och funktionshindrade. Vi kan erbjuda er digitala lösningar under tiden för skärpta föreskrifter och allmänna råd. Kontakta din avdelning via telefon om du behöver hjälp med ordna digitala möten med boende. Om du ändå behöver göra ett besök, kontakta avdelningen på telefon innan besöket! Tack för att just Du tar ansvar, följer och respekterar folkhälsomyndighetens allmänna råd. Tillsammans kan vi minska smittspridningen och skydda riskgrupper från smitta.

Barn- och utbildningsverksamheten
2020-11-02, Information till vårdnadshavare med barn på Stenbockskolan och Åsbo skola, läs mer Pdf, 140.9 kB..

Stängning av bibliotek, sim- och sporthall med gym, fritidsgård i Boxholm
Biblioteket i Boxholm har stängt tillsvidare. Biblioteket erbjuder fortfarande tjänsten ”Take Away”, då ni har möjlighet att meddela biblioteket vilka böcker ni önskar och avhämta utanför entrén. Tider för kontakt med biblioteket är vardagar, kl. 10.00-15.30, 0142-895 40, e-post: biblioteket@boxholm.se. Även digitala böcker/media erbjuds fortfarande via Götabiblioteken (www.gotabiblioteken.se). Sim- och sporthall med gym i Boxholm samt fritidsgården har stängt tillsvidare.

Musikskolan
Ämneskurser och klassorkester fortsätter som vanligt. Ensemble- och orkesterverksamhet (med undantag av klassorkester) samt musikverkstá, är tillsvidare inställt.

Besök till kommunhuset
Vi uppmanar till att kontakt med kommunhuset i första hand sker via e-post (förnamn.efternamn@boxholm.se , alt. kommun@boxholm.se) och telefon (0142-895 00, alt direkttelefon). Vid lämnande av brev och dylikt kan gärna vår brevlåda vid entrén användas. Vid receptionen har vi inte dagstidningar att erbjuda under tiden för skärpta allmänna råd . Uppmaningen gäller tillsvidare.


Gällande besök på särskilda boenden från och med 1 oktober

Den 1 oktober hävs besöksförbud på Särskilt boende vilket är mycket positivt men också en risk som vi nogsamt måste beakta för att skydda våra riskgrupper samt för att förhindra smittspridning. Med stöd av folkhälsomyndighetens rekommendationer för besök på Särskilda boende under Covid -19 har Boxholms kommun arbetat fram rutiner för hur besök ska genomföras på ett säkert sätt.

Du som anhörig kommer att erbjudas besök i ett besöksrum eller anvisad besöksplats där man möjliggör en god hygien, möjlighet till att hålla avstånd och distans samt kunna undvika möte med andra personer som bor på samma boende. Du kommer att kunna boka tid för besök och personal kommer då att ta med din anhörig till besöksplatsen och hämta dig på anvisad plats. Vid besöket kommer det vara möjligt att ta emot maximalt två besökare per gång och detta för att undvika trängsel och kunna säkerställa att avstånd hålls.

Vi tillhandahåller handsprit och möjlighet att tvätta händerna innan och efter besök. Vi kommer att följa utarbetade rutiner för städning innan och efter besök. Om du har symtom på Covid -19 ska du stanna hemma och detta gäller även om symtomen är lindriga.

Du ringer personal på det boendet som din anhöriga bor för att boka besök och får då information om var besöksrummet finns samt mer detaljerad information om hur besöket genomförs. Vid frågor som inte kan besvaras av personal på boende kan du kontakta ansvarig enhetschef.

Tack på förhand för visad hänsyn !

Läs rekommendationer för besök särskilda boenden Pdf, 436.7 kB.

Läs hur förebygga smittspridning vid besök Pdf, 239.5 kB.

Information från social- och myndighetsnämnden angånde Coronaviruset

  • Känner Du dig orolig eller rädd hemma?
  • Är du orolig för hur ett barn eller ungdom har det hemma?
  • Tillfällig stängning av daglig verksamhet
  • Har du problem med din ekonomi och kan vara i behov av ekonomiskt bistånd under tiden Corona hindrar dig från dina inkomster
  • Utsätts Du för våld eller påverkas Du av missbruk?
  • Äldre personer rekommenderas att begränsa sina fysiska kontakter - Håll ut, håll avstånd och håll kontakten

    Läs  mer Pdf, 184.7 kB..

Varning för bedrägerier mot äldre med anledning av coronaviruset
Läs mer Pdf, 128.6 kB..

Hjälp med matinköp
Du som behöver hålla dig hemma på grund av Coronaviruset kan nu få hjälp med dina matinköp. Boxholms kommun samverkar med flera aktörer i kommunen för att bistå. Kontakta växeln på nummer 0142-895 00 eller biståndshandläggare på nummer 0142-896 42 så lotsar vi dig vidare till de personer som kan hjälpa till.

Matsalen Kristallen på Trivselhuset/Bjursdalen har stängt
För att förhindra smittspridning och skydda de mest utsatta har matsalen Kristallen stängt för servering och planerar för att öppnas i augusti 2021 . Vid behov av hjälp med måltider kan du kontakta biståndshandläggare på telefonnummer 076-6035562. Flera av våra restauranger i Boxholm har möjlighet att köra ut deras egna mat, kontakta gärna Restaurang Palace  (0142-524 75) och Pizzeria Torget (0142-522 58).

Stödpaket till näringslivet
För att underlätta för näringslivet i Boxholms kommun med anledning av coronaviruset erbjuder kommunen ett stödpaket, läs mer. Pdf, 317.7 kB.
East Sweden Business Region har sammanställt stöd för näringslivet i Östergötland, läs mer.


Vid händelser som väcker oro är det viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information samt följa myndigheternas rekommendationer. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Folkhälsomyndigheten får många frågor om den nya sjukdomen covid-19. Nu kan den som vill ställa frågor om covid-19 ringa det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.

Skydda dig och andra från smittspridning
Det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli sjuk är att undvika nära kontakt med sjuka människor. Det finns några allmänna råd för att undvika smitta hos Folkhälsomyndigheten.

Provtagning
Region Östergötland erbjuder provtagning för personer med symtom på covid-19. Provtagningen är avgiftsfri, läs mer.

Här kan du ta del av länkar och hänvisningar till ansvariga myndigheter. Håll dig uppdaterad med senaste informationen:

Nationellt är Folkhälsomyndigheten ansvarig för frågor som rör smittskydd. På webbplatsen finns uppdaterad information om viruset och smittspridning, samt en lista med frågor och svar med mera.

Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten

Övrig information om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Information om coronaviruset på krisinformation.se

Vårdguiden har information om coronaviruset, symptom på sjukdomen och vart man vänder sig vid symptom.

Vårdguiden 1177.se

Utrikesdepartementet, UD har information om reserekommendationer.

Utrikesdepartementet

EUs smittsskyddsmyndighet (European Center for Disease Prevention and Control) och Världshälsoorganisationen WHO har information om utbrottet på engelska.

EU:s smittskyddsmyndighet

Världshälsoorganisationen WHO

Smittskydd och vårdhygien inom Region Östergötland är regionalt ansvariga för smittskyddsfrågor.

Vårdgivarwebben region östergötland

Kunskapsguiden - information om corona för dig som arbetar med hälsa, vård och omsorg.

Kunskapsguiden.se

Sveriges kommuner och regioner - information om arbetet gällande corona

skr.se

Hur barn kan hantera oro om corona- frågor och svar

Bris.se

Röda korsets stödtelefon

0771-900 800

Information in different languages / Information på teckenspråk

Please use google translate for translation of the information above to other languages (from swedish): translation google.

The municipality of Boxholm is actively following the developments regarding the corona virus. The municipality is following the directives given by Swedish health authorities

You can find up to date information in english at "Emergency Information from Swedisk authorities":

Information in English about corona virus from krisinformation.se

Information in English about corona virus from "The Public Health Agency of Sweden"

Information in other different languages about corona from Folkhälsomyndigheten

Information om corona på teckenspråk

Telephone line - Region Östergötland
The Östergötland region opens the telephone line for general questions about the coronavirus covid-19 in Arabic (010-104 12 31), Somali (010-104 27 40), Dahri (010-104 27 57) and Tigrinja (070-245 96 90). Phone hours: Monday to Friday at. 13.00-15.00, for Tigrinja: Thursday to Friday at. 1:00 p.m. to 3:00 p.m.