Gå till innehåll

Holavedens samverkansavtal är signerat

Holavedens samverkansområdes kommunstyrelsers ordföranden.

Mats Holmstedt (Tranås), Håkan Thudén (Ydre), Claes Sjökvist (Boxholm), Beata Allen (Aneby) och Jonas Andersson (Ödeshög).

Holavedens samverkansavtal är nu signerat och klart. Signeringen gjordes under tisdagseftermiddagen den 18 juni då representanter från fem kommuner samlades på Holavedsgymnasiet för att göra slag i saken.

Ett nytt lagkrav kring planering och dimensionering av gymnasieskolan säger att kommuner från och med läsåret 2025/2026 måste samverka med minst två andra kommuner. Syftet är att trygga kompetensförsörjning, effektivisera resursutnyttjandet och stärka elevernas möjligheter till ett brett utbud. Samverkan kommer att ske inte bara med två andra kommuner, utan med fyra; Aneby, Tranås, Ydre och Ödeshög. Tillsammans bildar de Holavedens samverkansområde.

Boxholms kommun har i det tidigare samverkansavtalet med hela Östergötland, inklusive Tranås, haft ett gott samarbete med Tranås kommun och Holavedsgymnasiet. I och med det nya samverkansavtalet, i en mindre kontext, med Tranås, Ydre, Ödeshög och Aneby, ser Boxholm möjligheten att påverka val och storlek av utbildningsprogram utifrån vad arbetsmarknaden efterfrågar. Tillsammans kan vi verka för en bättre kompetensförsörjning i våra kommuner, säger Claes Sjökvist, kommunalråd i Boxholm.

Under tisdagseftermiddagen den 18 juni samlades representanter från de fem kommunerna för att skriva under samverkansavtalet. De som höll i pennan var ordförande i respektive kommunstyrelse; Beata Allen (Aneby) Claes Sjökvist (Boxholm) Mats Holmstedt (Tranås), Håkan Thudén (Ydre) och Jonas Andersson (Ödeshög).