Högst befolkningstillväxt i länet

Boxholm ökat med 72 invånare

Boxholms kommun har den högsta procentuella ökningen i Östergötland vad gäller invånarantalet under 2013. Boxholm (+1,38%), Norrköping (+1,23%) och Linköping (+1,13%).

Befolkningen i Boxholm har under 2013 ökat med 72 personer och vid årsskiftet 2013/2014 var det 5278 invånare.