Händelöbron i Norrköping

Öppnas från Boxholm

El-Bro Teknik i Boxholm har fått ett nytt kontrakt för drift och skötsel av Händelöbron värt 7-8 miljoner. El-Bro Teknik har haft bron i sex år och den öppnas från Boxholm. El-Bro Teknik sysselsättar elva personer. Fem av dem finns i Stockholm, där företaget har ansvar för fyra broar, medan övriga anställda arbetar i Boxholm.