Gratis kollektivtrafik för ungdomar

Gäller under sommarlovet 2018

Barn och ungdomar som slutar årskurs 6, 7, 8, 9 samt år 1 och 2 i gymnasieskolan får i år resa kostnadsfritt i kollektivtrafiken under sommarlovet. De elever i Boxholms kommun som har rätt till denna möjlighet får ett resekort hem i brevlådan tillsammans med ett informationsbrev från Östgötatrafiken – trevlig resa!

Östgötatrafiken hanterar sommarkorten och skickar hem dem till elever i börjad av juni. Sommarlovsbiljetten gäller i hela länet och även i det som kallas närtrafik 13 juni – 21 augusti.

Har du INTE fått något kort innan 13 juni så kan du kontakta Östgötatrafikens kundcenter på skolkort@ostgotatrafiken.se

Du kan läsa mer om korten på Östgötatrafikens webbplats