Gemensam avfallsplan

Förslag för Boxholm, Mjölby och Tranås
Att samordna hanteringen av hushållsavfallet skapar vinster för både personalen som hanterar avfallet, för abonnenter och för miljön. Därför har Boxholm, Mjölby och Tranås kommuner tagit fram ett förslag till gemensam plan för hur avfallet från hushållen ska tas om hand.

Kommunerna kommer att arrangera samrådsmöten för att samla upp synpunkter på förslaget. Därefter ska förslaget ut på remiss. I samband med att förslaget ställs ut finns också möjlighet att lämna synpunkter.

Fastighetsägare, miljöorganisationer och de som är intresserade av avfallsfrågan bjuds in till samrådsmötena.

Samrådsmötet i Boxholms kommun äger rum 17 januari, kl. 19.00 i Folkets Hus i Boxholm, Storgatan 31.

För mer information, kontakta:

Lars-Åke Ogsäter, teknisk chef, AB Boxholmshus
070-263 31 20
E-post: lars-ake.ogsater@boxholmshus.se