Gata- och parkavdelningen

Flyttas från AB Boxholmshus till Boxholms kommun 1 juli

Gata- och parkavdelningen flyttas från AB Boxholmshus till Boxholms kommun 1 juli 2017.

Kontaktuppgifter, information och möjlighet till felanmälan finns från och med 1 juli istället på www.boxholm.se. (Bostad & Miljö / Gata & Park). Gata- och parkavdelningen ingår från och med 1 juli i Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningschef är Håkan Jonsson och driftsansvarig för Gata- och parkavdelningen är Tibor Hjertstedt.