Förslag ny avfallsplan

Lämna ditt yttrande
Mjölby, Tranås och Boxholms kommuner har tillsammans tagit fram ett förslag till ny avfallsplan för 2012-2017. Innan beslutet fattas om hur vi ska hantera vårt avfall, kan du som medborgare tycka till. Nu ställs planen ut och alla är välkomna att komma med yttrande över förslaget.

I planen beskrivs den nuvarande och den framtida avfallshanteringen. Planen innehåller fyra inriktningsmål, med delmål och åtgärder. Målen handlar om att den totala mängden avfall och avfallets farlighet ska minska, att de resurser som finns i avfallet ska tas tillvara, att avfallet ska hanteras på ett säkert sätt med avseende på hälsa och miljö samt att avfallshanteringen ska svara upp emot samhällets och kundernas krav på ekonomi, service och kvalitet.

Avfallsplanen är utställd på Biblioteket i Boxholm
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta teknisk chef Lars-Åke Ogsäter, tel: 0142-89552.

Yttranden tas emot skriftligt till; AB Boxholmsteknik Box 51 590 10 Boxholm, eller e-post info@boxholmshus.se Vi vill ha dina synpunkter senast 23 maj.

Läs förslaget till ny avfallsplanPDF.