Folkets Park

Ej stängning fredag till måndag

På grund av flertalet vandaliseringar i Folkets Park i Boxholm beslutades att parken skulle stängas fredag till och med måndag. Detta beslut är ändrat och parken stängs ej fredag till och med måndag.