Film om Boxholms kommun

Ta del av vår nyligen framtagna film om att bo och leva i kommunen.

Boxholms kommun och AB Boxholmshus har tillsammans tagit fram en informationsfilm om Boxholms kommun, se gärna filmen.