Gå till innehåll

Familjehemmens dag 27 april

Det behövs fler familjehem i Östergötland. Träffa representanter från regionens kommuner på Familjehemmens dag den 27 april kl 11.00-19.00 i i-huset, Linköping.

Anledningen till att ett barn behöver bo i ett annat hem än sitt egna kan bland annat vara att barnets föräldrar brister i omsorgen, eller att det finns missförhållanden i hemmet på grund av till exempel våld eller missbruk. Barn kan också behöva ett nytt hem på grund av sitt egna beteende, som exempelvis kriminalitet. Även ensamkommande barn, som kommer till Sverige utan sina föräldrar, kan behöva bo i ett familjehem.

Ett familjehems primära uppgift är att ge barnet en trygg tillvaro och en bra uppväxt, och socialtjänsten har regelbunden kontakt för att göra uppföljningar och ge stöd till både familjehemmen och barnet. För barnets bästa görs det noggranna utredningar av de familjer som visar intresse för att bli familjehem så att vi kan hitta en så bra matchning som möjligt.

Familjehemmens dag - möt oss i i-huset, Linköping 27 april

I Östergötland finns omkring 630 familjehem, och regionen uppmärksammar Familjehemmes dag genom att representanter från regionens kommuner kommer till i-huset på Tornby, Linköping den 27 april. Mellan klockan 11.00-19.00 kommer man finnas på plats för att informera och svara på frågor, inte bara om familjehem utan också om uppdraget som jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

Om du funderat på att bli familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson - ta tillfället i akt och besök oss. Vi vet att det kan vara mycket man undrar över om uppdraget och med ett personligt möte hoppas vi kunna besvara alla frågor som kan tänkas dyka upp.

Kontakt Boxholm:
Gitte Kurkela
familjehemssekreterare
0142 - 895 08
gitte.kurkela@boxholm.se