Erbjudande om förskoleplats

Nu har erbjudande om förskoleplats med start till höstterminen gått ut till dig som ansökt. Erbjudandet skickas till den e-postadress som du registrerat när du gjort din ansökan.

Erbjudandet till förskolan du valt i första hand

Om du får ett erbjudande på förskolan du valt i första hand ska du tacka ja för att behålla platsen.

Om du tackar nej tas ditt barn bort från kön till de andra förskolorna och du måste göra en ny ansökan för att ställa barnet i kö igen.

Erbjudandet till förskola som du inte valt i första hand

Om du får ett erbjudande på en förskola som inte är ditt förstahandsval kan du välja att tacka ja till den förskolan, men stå kvar i kön till ditt förstahandsval. Om det senare finns en plats ledig till ditt barn på förskolan du önskat som förstahandsval, erbjuds ditt barn att flyttas dit i augusti.

Om du väljer att tacka nej står du kvar i kön till dina andra val, men är inte garanterad att få plats inom fyra månader.

Om det inte finns plats på den förskola du önskat

Om det inte skulle finnas plats på förskolorna du önskat, kommer du få erbjudande om plats på en annan förskola i kommunen så fort det finns en plats att erbjuda ditt barn.

Så gör du för att svara

Följ instruktionerna i det mejl som du fått med platserbjudandet.