Gå till innehåll

Eldningsförbud i Östergötland

En grill med ved som brinner samt ett galler.

På grund av den senaste tidens torra och varma väder är brandrisken mycket stor i länet. Länsstyrelsen Östergötland har därför, efter samråd med bland andra länets kommuner och räddningstjänster, fattat beslut om eldningsförbud i hela länet.

Eldningsförbudet gäller från och med den 30 maj klockan 10.00 och tills vidare.

Detta innebär att det är förbjudet att elda och grilla utomhus med fast bränsle, det vill säga ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar och liknande. Förbudet gäller i skog och mark eller då det finns risk att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Du får dock fortfarande grilla och laga mat vid fasta grillplatser och på din egen tomt.

Mer information om eldningsförbudet hittar du på Länsstyrelsens webbplats.