Eldningsförbudet upphävs i Östergötlands län

Upphävs från och med 7 juli, kl. 12.00

Brandrisken har, enligt SMHI:s prognosunderlag, minskat i Östergötlands län och Länsstyrelsen har därför i samråd med länets kommuner (Boxholms kommun ingår i Östergötlands län) och räddningstjänster beslutat att häva eldningsförbudet som utfärdades den 17 juni. Förbudet upphör att gälla från och med den 7 juli klockan 12.00.

Det kan fortfarande vara torrt i marker på vissa håll i länet och eldning ska därför genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. Det är viktigt att ha tillgång till vatten att släcka med. All eldning sker på eget ansvar.

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om eventuellt eldningsförbud som man befinner sig. Förbud kan införas och upphävas beroende på olika lokala förutsättningar. Information hittas lättast på respektive kommuns webbplats.

Du kan minska risken för brand genom att:

◾ Aldrig slänga glödande cigarettfimpar på marken.

◾ Använda en fast eldstad, gasolgrill eller trädgårdsgrill på ben om du tänker grilla eller elda. Var mycket försiktig med engångsgrillar.

◾ Använda appen Brandrisk Ute eller ta del av brandriskprognoserna från SMHI för att hålla koll på brandrisken i skog och mark.

◾ Larma 112 direkt om du upptäcker en brand i skog och mark, och meddela position för branden.

The County Administrative Board of Östergötland has decided to lift the fire ban in Östergötland County.