Eldningsförbudet är upphävt

Från och med 17 augusti

Läs mer på länsstyrelsens hemsida.