Gå till innehåll

Du kan rädda liv genom att klippa häcken

Illustration över hur fastighetsägare bör klippa häcken för att rädda liv.

Det är härligt när det frodas, men ibland gör växtligheten på din tomt så att trafiksäkerheten äventyras. När sikten skyms och trottoarer blir överväxta ökar riskerna för olyckor.

Har du hörntomt?

I så fall ska du hålla efter din växtlighet vid hörnet av tomten, inom den så kallade sikttriangeln. Sikttriangeln får du fram om du mäter 10 meter åt varje håll från ditt tomthörn. Inom sikttriangeln får dina växter inte vara högre än 70 cm. Samma mått gäller för murar, plank och staket.

Har du utfart mot gata?

Har du en utfart som vetter mot en gata eller trottoar får dina växter inte vara högre än 70 cm inom ett avstånd på 2,5 meter åt vardera håll från utfarten. Håller du dessa höjder kan du se andra trafikanter när du kör ut från din tomt och de har inga problem att se dig.

Ligger din tomt intill en gata?

För att inte riskera att gå, cykla eller köra in i grenar ska det vara en fri höjd på 2,5 m över gångbana och trottoar, 3,2 m över cykelbana och en fri höjd på 4,6 m över en bilkörbana. Detta innebär att grenar från träd, häckar och buskar inte får sticka ut på gångbana, trottoar, cykelbana och bilkörbana inom dessa höjder.

När du planterar nytt

Om du planterar nytt, tänk på att växterna placeras med god marginal innanför tomtgränsen. Stora träd och buskar planteras minst 2 meter och mindre växter minst 0,6 meter från tomtgränsen.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att se till att ovanstående regler efterföljs. Om du har växtlighet som växt utanför godkända gränser och mått ska detta åtgärdas snarast. Om detta inte åtgärdas inom rimlig tid kommer kommunen att utföra beskärningen inom gatumark på fastighetsägarens bekostnad.

Kontakt

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till Gata- och parkavdelningen på Boxholms kommun. Se kontaktuppgifter nedan.

Hampus Sunnerstam
Telefon: 0142-895 54
E-post: hampus.sunnerstam@boxholm.se