Digital medborgardialog för dig i Boxholms kommun

Hur vill du att polisen och kommunen skall arbeta för tryggheten?

Nu finns den digitala medborgardialogen tillgänglig för boende i Boxholms kommun. Du som bor i Boxholm har nu möjligheten att berätta hur du upplever tryggheten där du bor. Hur vill du att polisen och kommunen ska arbeta för tryggheten i din kommun?

Delta i enkäten på nedan länk:
Medborgarlöften och lokal samverkan