Gå till innehåll

Dags för nytt avlopp?

Bor du på landsbygden och har enskilt avlopp? Vill du ändra din befintliga avloppsanläggning eller anlägga ett nytt enskilt avlopp? Då kan det vara bra att tänka på att du behöver skicka in en anmälan eller ansökan till miljökontoret innan arbetet påbörjas.

Vilken typ av avloppsanläggning som är aktuell för dig och din fastighet styrs av fastighetens förutsättningar, lagar och regler, önskemål om typ av toalett samt hur anläggningen kommer att användas och skötas i framtiden. Ta gärna kontakt med en entreprenör eller VA-konsult för att få hjälp med ansökan/anmälan, utredning och utformning av avloppet samt att göra själva grävarbetet.

Kom ihåg att lämna in din ansökan god tid innan arbetet påbörjas. När din ansökan har kommit in till miljökontoret ska den genomgå granskning, vid behov kompletteras och eventuellt skickas ut för remiss till berörda grannar eller sakägare. Vi gör även ett platsbesök för att kontrollera förutsättningarna på plats. Först när du har ett positivt beslut kan du påbörja arbetet.

På Mjölby kommuns webbplats hittar du mer information om eget avlopp.

Du hittar också mycket information om enskilda avlopp på Avloppsguiden.
Där finns bland annat mer ingående information om olika tekniker för rening av avloppsvatten.

Kontakta gärna miljökontoret om du har frågor eller funderingar gällande avlopp på just din fastighet.

Boxholms kommun samverkar med Mjölby och Ödeshögs kommuner i gemensamt miljökontor och miljönämnd.

Kontakt

Miljökontoret
E-post: miljo@mjolby.se
Telefon: 010-234 50 00