Bredbandsutbyggnad

Mellan Åsbo och Gränsefall
Just nu pågår planering för utbyggnad av bredband i Boxholms kommun. Sträckan är från Åsbo till Gränsefall. Denna utbyggnation är möjlig genom medel från EU´s Jordbruksfond för landsbygdsutveckling.

Ett informationsmöte angående möjligheterna till fiberanslutning ägde rum 17 maj i Folkets Hus i Boxholm.

Läs mer om bredbandsutbyggnaden.