Gå till innehåll

Boxholm uppmärksammar - depression och ångest hos unga

Två personer håller armen om varandra på en äng.

Ångest- och depressionstillstånd är de vanligaste psykiatriska tillstånden bland barn och ungdomar. Därför är det viktigt att man som vuxen runt barn tidigt lär sig känna igen tecken och symtom på detta och tar hjälp i tid.

Många ungdomar och barn kan känna stor press och att man inte räcker till. Att känna sig nere eller ledsen enstaka dagar är inte detsamma som att ha en depression. En depression varar i minst två veckor och påverkar den unges förmåga att gå i skolan, göra vardagliga sysslor och att upprätthålla personliga relationer.

Det är viktigt att om man misstänker depression eller ångestsjukdom hos ett barn eller ungdom, att denne kommer för bedömning hos vården, så att den unge kan få behandling så snabbt som möjligt. Inget barn eller ung ska behöva lida av ångest och depression. Om man inte får behandling finns det stora risker att den unges hela liv påverkas negativt och risken för självmordstankar, självskadebeteende ökar utan vård. Tveka inte att söka hjälp!

Det finns även olika rapporter som visar att barn och unga känner oro för världsläget, men även familjens ekonomi och annat. Många barnfamiljer kämpar med att tillgodose de mest grundläggande behoven. Om du som vuxen känner behov av stöd för familjens ekonomi finns mycket bra hjälp att få. Det är också viktigt att man som ung eller vuxen runt unga som man känner oro för och har ångest eller depression tar hjälp från vården.

Tveka inte att söka hjälp, tillsammans gör vi skillnad!

Varje månad kommer vi att uppmärksamma ett tema kring psykisk hälsa i Boxholms kommuns sociala medier samt kommunens webbplats. Boxholms kommun har antagit en östgötsk strategi för suicidprevention som Region Östergötland tagit fram.

Mer information, viktiga webbplatser och kontaktuppgifter hittar du på kommunens webbsida om psykisk hälsa.