Boxholms kommun vill tacka dig som bidragit och hjälpt de ukrainska flyktingarna

Ett tänt levande ljus med mörk bakgrund.

Stort TACK till er alla som bidragit och hjälpt de ukrainska flyktingarna i Boxholms kommun det här året, såväl privatpersoner, företag, ideella organisationer samt föreningar!.

Det är en ovärderlig hjälp för dem som fått lämna sitt hemland och "börja om" i ett främmande land. Med en förhoppning om fortsatt gott samarbete även 2023.

En riktigt god jul och ett gott nytt år önskar vi er alla!

З Різдвом і новим роком