Gå till innehåll

Boxholms kommuns särskilda boenden är först i Östergötland som ÄTUP-certifieras för prevention av undernäring hos äldre

Fyra representanter från socialförvaltningen med avdelningarnas ÄTUP-certifieringar.

Under eftermiddagen den 31 maj samlades chefer, personal och boende på särskilt boende för att fira certifieringen. Bjursdalens kökspersonal hade dukat upp snittar, desserter och alkoholfri cider.

Certifieringen innebär att personal på kommunens särskilda boenden och kökspersonal genomgått individuella kunskapslyft samt alla medarbetare är diplomerade ÄTUP-inspiratörer.

ÄTUP-inspiratörernas uppdrag är att skapa aptitretande och näringstäta måltidsupplevelser för de som bor på kommunens särskilda boenden. Kommunens särskilda boenden är Duvan, Svalan och korttidsboendet Domherren.

Med hjälp av goda och bra måltider kan vi skapa en förbättrad livskvalitet, främja social samvaro och därmed förebygga undernäring hos äldre personer på särskilt boende i Boxholm, berättar Tommy Hallén, Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen. Utbildningen har inte bara höjt kunskapen hos alla medarbetare, vi har även säkrat att vårt nya arbetssätt är en del av dagliga rutiner och kvalitetsledningssystem.

Susanna Kullman, socialchef och Solveig Agnevik, ordförande i social- och myndighetsnämnden, var på plats för att hålla varsitt tal.

Bakgrund om ÄTUP 

ÄTUP är ett svenskt företag som erbjuder digitala kunskapslyft och certifiering för personal inom vård och omsorg. Visionen är att alla äldre ska ha en bra livskvalitet där undernäring och dess konsekvenser minimeras. En del av God och nära vård - för starkare seniorer.

Resultat hittills

  • Varje medarbetare har individuellt höjt sin kunskap utifrån gällande forskning och myndigheters krav om prevention av undernäring hos äldre.
  • Samtlig personal kan upptäcka och förebygga undernäring.
  • Förbättrat samarbete i teamet och med andra verksamheter i kommunen.
  • Nya rutiner är utvecklade och implementerade i nära samarbete mellan vård- och måltidsorganisation.

Jag ser en enorm utveckling i hur mina medarbetare i köket och kollegorna i omsorgen, med samma kunskapsgrund, gemensamt skapar ännu godare och mer näringstäta måltider för de äldre, berättar Markus Gustavsson, Kostchef i Boxholm. Vi är verkligen stolta över att vårt arbete också ger oss en kvalitetsstämpel i form av ÄTUP-certifieringen.

Bakgrund, fakta och lagkrav kring undernäring

Det har länge varit känt att hälften av dem som bor på äldreboenden är undernärda eller löper risk för undernäring, enligt det nationella kvalitetsregistret Senior Alerts mätningar. Undernäring leder till låg livskvalitet, fallolyckor, infektioner och förkortat liv. Sammantaget kostar undernäring samhället dubbelt så mycket som övervikt.

Att arbeta proaktivt med att upptäcka och förebygga undernäring inom vård och omsorg är sedan den 1 november 2022 ett tydligt krav från våra myndigheter i och med den nya.