Gå till innehåll

Boxholms kommun aktiverar krisledningsstaben

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och det säkerhetspolitiska läget förstärker Boxholms kommun sin ordinarie organisation med en krishanteringsstab.

Det här händer i Boxholms kommun just nu

Kommunledningen följer utvecklingen noga och har nära samarbete med såväl andra kommuner som myndigheter. Vi arbetar kontinuerligt med att skapa en lägesbild som omfattar hela organisationen. Utifrån det kommer vi sedan att arbeta vidare med eventuella frågor eller handlingsplaner som specifikt rör de olika verksamheterna.

Krisledning aktiveras (2022-03-03)

Kommunens krisledning har aktiverats för att kunna koordinera information, få en samlad bild från alla verksamheter samt planera för att skyndsamt kunna ta emot flyktingar om detta blir aktuellt.

I Boxholms kommun förbereder vi oss med det vi kan. Det är bättre att göra lite extra, och vara tacksamma om vi inte behöver använda oss av det.