Boxholms bibliotek

Först i länet med att uppnå målen i Digidel

Boxholms bibliotek var snabbast i Östergötland med att nå sitt mål i Digidel-projektet.

Projektet går ut på att få så många invånare som möjligt delaktiga i den digitala världen och kunna använda internet. Totalt ska länets kommuner nå 10 000 invånare år 2013. Varje kommun har fått sitt delmål i förhållande till antalet invånare och Boxholm skulle nå 121 personer. Vid senaste mätningen var målet redan passerat, biblioteket hade nått 217 personer på olika sätt. Av dem hade 137 personer fått enskild handledning, andra har gått studiecirklar eller besökt föreläsningar. Boxholms bibliotek har satsat särskilt på kompetensutveckling av personalen så att alla ska kunna bidra med kunskap till kommunens invånare.