Boxholm - En klimatkommun

Kommunen arbetar aktivt med att förbättra klimatet
Boxholms kommun har en klimatstrategi och energiplan sedan 2008. Boxholm har god tillgång på biobränsle och en lång tradition av att återplantera skog för produktionssyfte. Biobränsle i form av bark och spån används som bränsle i fjärrvärmeverket. Fjärrvärmen täcker ca 92 % av det totala värme- och vattenbehovet i kommunens fastigheter.
   
Boxholms kommun arbetar med energieffektivisering och utbyte av gatubelysningen till armaturer med metallhallogen samt med utbyggnad av gång- och cykelvägar. Kommunen arbetar även aktivt med däck- och cykelkampanjer. Arbetet med framtagande av en strategi för energieffektivisering inom fastigheter och transporter har påbörjats.

Boxholms kommun är i dagsläget en av 23 medlemskommuner i Klimatkommunerna.

Under 2010 har Boxholms kommun diplomerats till Fairtrade City.