Boxholm - En klimatkommun

Boxholms kommun har blivit medlem i föreningen Klimatkommunerna
Klimatkommunerna är en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. Föreningen har sitt kansli i Lund.

Kraven för medlemskap i Klimatkommunerna är att kommunen politiskt beslutar att arbeta för att kontinuerligt inventera utsläpp av växthusgaser, att sätta upp mål för utsläppen, att ha en handlingsplan och genomföra åtgärder för att minska utsläppen samt att kontinuerligt informera om arbetet till föreningen.  

Läs mer www.klimatkommunerna.se

Boxholms kommun har genomgått föreningens utvärdering. Kommunen har en klimatstrategi- och energiplan. Boxholms kommun bedöms ha kompetens och goda förutsättningar att driva ett progressivt klimatarbete och att aktivt bidra till föreningens arbete. 

Klimatstrategi - Boxholms kommun Pdf, 413.3 kB.

Tag gärna även del av Boxholms kommuns Energibokslut 2009. Pdf, 249.4 kB.