Blöjor på förskolan

Frågan utreds i kommunen

Tidigare har förskolor stått för blöjor åt barnen, men under senare år har föräldrar själva haft med sig blöjor åt sina barn. Högsta förvaltningsdomstolens beslutade att inte pröva en tvist mellan Värmdö kommun och en friskola. Tvisten gällde att friskolan inte tillhandahöll blöjor till barnen.

Med anledning av detta utreder Boxholms kommun konsekvensen av domen från Högsta förvaltningsdomstolen och kommunens skyldighet att betala blöjorna för barnen på förskolan.

Läs gärna mer i SVD: https://www.svd.se/beslut-forskolor-ska-sta-for-blojnotan