Billigast bo i Boxholm

Driftskostnaderna för ett småhus i länet är lägst i Boxholm

Undersökningen har årligen utförts av Villaägarnas Riksförbund sedan 2005. Boxholm är den kommun i Östergötlands län där boendet är billigast - i år igen. Boxholm har under många år varit den komun i länet där driftskostnaden för ett småhus är lägst i länet. I beräkningen av den totala driftskostnaden per månad har Villaägarna i sin undersökning räknat ihop kostnaderna för fastighetsskatt, el, vatten/avlopp, sophämtning, försäkring och uppskattad underhållskostnad i varje kommun. Kaptitalkostnaden, dvs ränta och amortering, är inte med i undersökningen.